हाई लाईटस : RFP of Preparation of Master Plan of Agricultural Marketing in Eastern Development Region, Nepal, 2073/74  |   RFP of Feasibility study of Market Hub Construction at Khurkot (Sindhuli) and Dhalkewar (Dhanusa) of Nepal, 2073/74  |   Request of Expression of interest (EOI) for Consulting Services to conduct (Feasibility study of Market Hub Construction at Khurkot, Sindhuli and Dhalkebar, Dhanusa of Nepal)  |   Request for Expression of Interest (EOI) for Consulting Services to conduct (Master Plan of Agri. Marketing in Eastern Development Region of Nepal) - ABPMDD  |   दशौ राष्ट्रिय प्रांगारिक कृषि मेला प्रदर्शनी, २०७३ (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |  

सुचना अधिकारी

पुष्पराज शाही
वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ
मो. नं. - ९८४१४०५५५८
इमेल - pushpashahi55@yahoo.com

परिचय

निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई बजारमूखी, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक कृषि प्रणालीको रुपमा विकास गरी कृषि उपजको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पू¥याउन तिन दशक देखि सांगठनिक संरचना निर्माण तथा पुनर्गठन हुदै परिवर्तनका प्रयासहरु हुने क्रममा उपयुक्त कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकासका लागि वि.सं. २०२९ साल देखि नै खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागको गठन भै विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुदै आएका थिए । वि.सं. २०४९ सालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका सवै विभाग (कृषि विभाग, पशु विकास विभाग, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागलाई एक छानाम Read More...

सुचना तथा समाचार