हाई लाईटस : फलफूल प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापना सन्दर्भमा परियोजना स्थापनाको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना तथा प्रस्तावनाको ढांचा (कृषि व्यससाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाउने बारे जानकारी  |   राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीय, जिल्लास्तर तथा विशेष कृषि उपज मेलाहरु संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम)  |   ३७ औं विश्व खाद्य दिवसको लागि अंग्रेजी नारा  |   सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना (कृषि व्यवसाय प्रवर्दन तथा बजार विकास निर्देशनालय, हरिहरभवन)  |  

सुचना अधिकारी

 


सुचना अधिकारी

श्री गायत्रीराज वाग्ले

वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत

सम्पर्क नं.: ९८४३०६६७९५

ईमेल: wagle_88@gmail.com

 

Staff Information


Name

श्री लक्ष्मण प्रसाद पौडेल

Designation

कार्यक्रम निर्देशक

Contact

९८५११७९८५६

Email

lppaudel@gmail.com

Remarks

Name

श्री राजेन्द्र प्रधान

Designation

वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८४९३६०४४६

Email

rppradhan222@gmail.com

Remarks

Name

श्री ललन कुमार सिंह

Designation

वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८४१२४११७३

Email

lalanksingh@myself.com

Remarks

PMAMP (सिन्धुली)

Name

श्री मकबुल अली

Designation

वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८४७०२३७८६

Email

makboolali@yahoo.com

Remarks

PMAMP (रुपन्देही)

Name

रिक्त

Designation

वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ

Contact

Email

Remarks

Name

श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल

Designation

वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८४५०८८८४६

Email

Remarks

Name

Designation

वरिष्ठ कृषि बजार विज्ञ

Contact

Email

Remarks

रिक्त

Name

राजेन्द्र यादव

Designation

वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत

Contact

९८४४०२०२३४

Email

Remarks

Name

श्री गायत्रीराज वाग्ले

Designation

वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत

Contact

Email

Remarks

Name

श्री विष्णु मणी पोखरेल

Designation

कृषि प्रसार अधिकृत

Contact

९८४२०५०९३५

Email

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

श्री योगेश्वरी हाडा

Designation

कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८४१५६४०२७

Email

Remarks

Name

श्री चिरञ्जीवी अधिकारी

Designation

कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८४१३१७९०७

Email

chiranjibi224@gmail.com

Remarks

काजमा

Name

श्री अनिशा गिरी

Designation

कृषि बजार विज्ञ

Contact

९८६७०२६९६९

Email

giri.ansa26@gmail.com

Remarks

Name

Designation

Contact

Email

Remarks

Name

श्री लक्ष्मण थापा

Designation

ना. सु.

Contact

९८४१७६८२९३

Email

Remarks

Name

श्री शोभाकर भण्डारी

Designation

प्रा. स.

Contact

९८५११९११२८

Email

Remarks

Name

श्री ओम प्रसाद दाहाल

Designation

प्रा. स.

Contact

९८५११९९२७९

Email

Remarks

Name

श्री दिपा के.सी.

Designation

स.ले.पा.

Contact

९८४१६१३९४९

Email

Remarks

Name

श्री कमल चम्लागाईं

Designation

खरिदार

Contact

९८४१५३२५६३

Email

chamlagainkamal@gmail.com

Remarks

Name

श्री मोहन श्रेष्ठ

Designation

क.अ. (टा.ना.सु.)

Contact

९८४१५०३६२२

Email

shresthamohan07@gmail.com

Remarks

Name

श्री संजय गिरी

Designation

ह.स.चा.

Contact

९८०१८९२४९३

Email

Remarks

Name

श्री तिर्थ महर्जन

Designation

का. स.

Contact

Email

Remarks

Name

श्री गोविन्द बस्नेत

Designation

का. स.

Contact

९८४१७४४०९४

Email

Remarks

Name

श्री भूसाङ तामाङ्गनी

Designation

का. स.

Contact

९८४१७५१४७७

Email

Remarks